Sports Vision

Uit onderzoeken is gebleken dat de prestaties van een sporter voor meer dan negentig procent afhankelijk zijn van de visuele performance en dat SportsVision training een aantoonbare prestatieverbetering van 24% geeft. (bron: United States Air Force Academy) ZIEN SportsVision Centrum richt zich op onderzoek, evaluatie en training van het visuele systeem om de sportprestatie maximaal te verbeteren. Individuele aanpak: High Performance SportsVision Training (HPST) HPST van ZIEN is een individueel trainingsprogramma uitgewerkt door SportsVision optometrist Richard L.M. Hoctin Boes, BSc. Optometry. Dit programma is het resultaat van jarenlange ervaring met SportsVision coaching en training van sporters in diverse sportdisciplines, zoals tennis, hockey, golf, korfbal en schermen. Het is het enige programma in zijn soort. Onze HPST biedt een scala aan oefeningen en is geschikt voor alle sporters, of je nu aan topsport of aan recreatiesport doet. Na het voltooien van het ZIEN High Performance SportsVision Programma beschikt de sporter over een beter(e):


Diepte zien we voornamelijk door gebruik te maken van de binoculaire dispariteit. Onze ogen staan op een bepaalde afstand van elkaar, waardoor we één object onder twee verschillende ooghoeken zien. De hersenen gebruiken deze informatie om een inschatting van grootte en afstand te maken.

Hierbij wordt het vermogen om te reageren van een sporter gemeten. Dit is de tijd die een sporter nodig heeft tussen de visuele prikkel en de uiteindelijke reactie daarop.

Concentratie en focusvermogen zijn belangrijke facetten in de sport omdat verlies van concentratie een grote impact kan hebben op de prestaties van sporters. Elementen van concentratie zijn aandacht en focus. Dit wil zeggen dat concentratie maar op één activiteit op een bepaald moment gericht is. Concentratie op het juiste moment is een cruciale component van een goede sportprestatie.

Oog-handcoördinatie is het vermogen om een prikkel om te zetten in een juiste aktie. Je moet zowel de positie van de bal horizontaal, verticaal en in diepte goed kunnen inschatten én je moet de bal tijdens de beweging kunnen volgen met je ogen. Tot voor kort werd er altijd vanuit gegaan dat de coördinatie van oog-handbewegingen hetzelfde is, ongeacht in welke richting je beweegt. Dit is echter niet zo! De oogbewegingen in de diepte zijn veel en veel langzamer dan in het platte vlak. De ogen “ lopen” ongeveer 3 cm vooruit op de arm om te anticiperen op bewegingen. Dit doen ze zowel in de links-rechts- en boven-onderrichting. Het oog moet de toekomstige posities voor de arm te verkennen en ook weer niet te ver vooruit lopen omdat je ook in de gaten moet houden waar je hand is.

Timing hangt nauw samen met een goede oog-hand-voet coördinatie. Door de betere trainingen, materialen en innovaties van velden en banen is de snelheid van de sport enorm omhoog gegaan. Het juist inschatten van het moment van reactie is dan ook steeds moeilijker geworden.

Door visualisatie en programmering kan de motivering, beleving en de focus van de training, wedstrijd positief beïnvloed worden. Het gaat om motivatie, goed leren ontspannen en de energie op een juiste wijze toevoeren. Daarnaast is het visualiseren van hoe je optimaal bezig kunt zijn de basis van je prestaties.

ZIEN SportsVision optometristen en personeel zijn gespecialiseerd in SportsVision Performance en werken nauw samen met diverse sportbonden, trainers en coaches. Elke sporter ontvangt, na evaluatie van de SV Screening, een persoonlijk EYE-SPORT profiel.